Aims


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Οικολογικής Μηχανικής και Κλιματικής Αλλαγής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των εφαρμογών τους στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική:

  • Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών
  • Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των πόρων της χώρας
  • Στη συμβολή στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία οικολογικών και μηχανικών περιβαλλοντικών συστημάτων
  • Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσης του.

Τα συγκεκριμένα προσόντα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) που αποκτούν οι απόφοιτοι του Προγράμματος είναι:

ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό πεδίο της Οικολογικής Μηχανικής και της Κλιματικής Αλλαγής, με έμφαση στην ανάλυση και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης φυσικών πόρων, στερεών και υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών καθώς και ενεργειακών συστημάτων και της συνεπακόλουθης κλιματικής αλλαγής. Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές αρχές της οικολογίας, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής δυναμικής σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας και διασύνδεσης με τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον και οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατανοήσουν και αφομοιώσουν τις βασικές αρχές και θεωρίες σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές των θεωριών και μεθοδολογιών για την καταγραφή και αποτύπωση, ανάλυση, διαχείριση, λειτουργία, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων σε δυναμική διασύνδεση με την λειτουργία των οικοσυστημάτων, των λειτουργιών της κοινωνίας και της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται τόσο στην θεωρητική όσο και στην πειραματική διερεύνηση των προβλημάτων, στην προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της αντιμετώπισης αυτών καθώς και στην αναζήτηση διαφορετικών, καλύτερων, μεθοδολογιών και πρακτικών διαχείρισης και σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαγωγικά, προσφέροντας λύσεις και διαμορφώνοντας έγκυρες κρίσεις σύμφωνα με την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αξιακή διάσταση.

Η ανάληψη της Διπλωματική διατριβής επιτρέπει στην ανάλυση και αποτύπωση της τρέχουσας δραστηριότητας και της «στάθμης» της επιστήμης και έρευνας σε θέματα οικολογικής μηχανικής, κλιματικής αλλαγής και λειτουργίας οικοσυστημάτων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι θα πρέπει, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να είναι σε θέση να προάγουν τις γνώσεις και ικανότητες σε θέματα διασύνδεσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συστημάτων και των προβλημάτων που ανακύπτουν.  Θα πρέπει επίσης να είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές σε αναλυτικό και συνθετικό επίπεδο, για την διερεύνηση των προβλημάτων, την αναζήτηση λύσεων, τον σχεδιασμό συστημάτων και της βελτιστοποίησης αυτών. Η όλη ενασχόληση με την Διπλωματική Διατριβή (thesis) δίνει την ευκαιρία και δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες στην αναζήτηση, αξιολόγηση και καταγραφή της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας σε ένα ερευνητικό θέμα, να θεμελιώσουν ένα ερευνητικό ερώτημα και να αναζητήσουν απαντήσεις και λύσεις σε θεωρητικό ή/και πειραματικό επίπεδο. Η συγγραφή της Διατριβής επιτρέπει στην οργάνωση των δεδομένων, στην ανάδειξη των διασυνδέσεων και στην θεμελίωση απαντήσεων σχετικά με την οικολογική μηχανική και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Οι γνώσεις και δεξιότητες οργανώνονται επίσης σε μια προωθητική, ερευνητική βάση ώστε να είναι σε επαρκή θέση γιά να συνεχίσουν σε ένα πιο στενό, επιστημονικό πεδίο, ακολουθώντας ερευνητική, ακαδημαϊκή πορεία.