Τμήμα

Αξιολόγηση από ΑΔΙΠ

Διασφάλιση Ποιότητας – Αξιολογήσεις

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), το Τμήμα Περιβάλλοντος (2012):

  • Παρέχει πολύ καλής ποιότητας Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διαθέτει άριστες εργαστηριακές υποδομές
  • Έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων
  • Παράγει ποσοτικά σημαντικό και ποιοτικά ιδιαίτερα αξιόλογο δημοσιευμένο έργο
  • Διαθέτει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες

Το πλήρες κείμενο αξιολόγησης μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το προπτυχιακό προγράμμα σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για το διάστημα 2020-2024. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος κρίθηκε ότι “ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ” με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Αναζητήστε το κείμενο εδώ

Εκθέσεις Εσωτερικής αξιολόγησης 

 

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, οι αναφορές των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΙΠ.

 

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων μαθημάτων