Διασφάλιση Ποιότητας – Αξιολογήσεις

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), το Τμήμα Περιβάλλοντος (2012):

  • Παρέχει πολύ καλής ποιότητας Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διαθέτει άριστες εργαστηριακές υποδομές
  • Έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων
  • Παράγει ποσοτικά σημαντικό και ποιοτικά ιδιαίτερα αξιόλογο δημοσιευμένο έργο
  • Διαθέτει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες

Το πλήρες κείμενο αξιολόγησης μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Αναζητήστε το κείμενο εδώ

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων μαθημάτων