Γιατί να σπουδάσω στο Tμήμα Περιβάλλοντος


Γιατί το Περιβάλλον και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κυρίαρχη πρόκληση και επαγγελματική ενασχόληση για τις επόμενες γενιές

Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση μας αφορούν και να μας επηρεάζουν όλο και περισσότερο. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη πρόκληση. Στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα δημιουργούνται νέες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η Ελλάδα, μόνο, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) κινητοποιεί 11 δισεκατομμύρια Ευρω για την πράσινη μετάβαση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) κινητοποιεί 1 τρισεκατομμύριο Ευρω σε επενδύσεις και νέες θέσεις απασχόλησης στην λεγόμενη πράσινη και κυκλική οικονομία. Ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και
κέρδη 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τις σχετιζόμενες επενδύσεις. Πολιτεία, Δήμοι, Τράπεζες, βιομηχανία, ξενοδοχεία, ναυτιλιακές και πολλές ακόμη επιχειρήσεις ενισχύουν σταδιακά, πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται η προσαρμογή της κάθε επιχείρησης, της κάθε πόλης του κάθε πολίτη. Θα χρειαστεί να δουλέψει πολύς κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση. Για την μετάβαση αυτή θα χρειαστεί να προσαρμοστούν πολλά επαγγέλματα ενώ θα πρωταγωνιστήσουν οι επαγγελματίες που έχουν ολοκληρωμένη αντίληψη και γνώσεις για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο Περιβαλλοντολόγος ή Επιστήμονας Περιβάλλοντος (environmental scientist) είναι η κατεξοχήν σχετική ειδικότητα.
Δες εδώ  και εδώ 

Γιατί είναι το πρωτοπόρο τμήμα στην Ελλάδα στις Περιβαλλοντικές Σπουδές

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ίδρυσε και εδραίωσε τις περιβαλλοντικές σπουδές στην Ελλάδα και παραμένει πρωτοπόρο, με την ολιστική στρατηγική διεθνοποίησης των σπουδών, την ενθάρρυνση της αριστείας και την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών, δραστηριοτήτων και γνωστικών αντικειμένων που συγκροτούνται σταδιακά και συνεξελίσσονται με την πρόοδο της γνώσης και τις απαιτητικές διεργασίες της ανθρώπινης κοινωνίας, σηματοδοτώντας έτσι την εξέλιξη του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι της χώρας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
• Είναι το μοναδικό περιβαλλοντικό Τμήμα Περιβάλλοντος της χώρας που πέρασε επιτυχώς διαδικασία πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ
• Είναι το μοναδικό Τμήμα Περιβάλλοντος που οι φοιτητές έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
• Στην τελευταία διεθνή έκθεση αξιολόγησης της παγκόσμιας έρευνας στις περιβαλλοντικές επιστήμες (2010), βασισμένη στα αυστηρότατα κριτήρια του Web of Science, οι επιδόσεις της Σχολής Περιβάλλοντος είναι οι
υψηλότερες κάθε άλλου επιστημονικού πεδίου και κάθε άλλου Πανεπιστημίου στη χώρα· επιπλέον, είναι καλύτερη κατά 20% του παγκόσμιου μέσου όρου επίδοσης στις επιστήμες του περιβάλλοντος.
• Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα στο χώρο των περιβαλλοντικών σπουδών που συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε ένα από τα καλύτερα διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ευρώπη (MESPOM), όπου συμμετέχουν τέσσερα (4) μεγάλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δύο (2) πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής ως κύριοι εταίροι, και 17 συνεργαζόμενοι οργανισμοί και ινστιτούτα από 14 χώρες και 4 ηπείρους.
• Προσφέρει ένα ξεχωριστό και πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις Πρόγραμμα σπουδών που:
(i) δίνει έμφαση στη «διεπιστημονικότητα» του γνωστικού αντικειμένου «Περιβάλλον», ως θεμελιώδη μέθοδο προσπέλασης του κεντρικού αντικειμένου/ζητήματος, μέσα από τη σύνθεση γνώσης και μεθόδου στα επιμέρους πεδία της Οικολογίας/Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Περιβαλλοντικής Επιστήμης/Μηχανικής και Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της σχετικής Οικονομικής Θεωρίας και διάστασης,
(ii) δίνει τη δυνατότητα, στους φοιτητές/τριες του Τμήματος, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ευρύ φάσμα εργασιακών φορέων (τεχνικά γραφεία, επιχειρήσεις, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Μ.Κ.Ο.) μέσω της θερινής πρακτικής άσκησης, και (iii) δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης, ως μέρος του προγράμματος σπουδών του, μαθημάτων σε ξένα Πανεπιστήμια (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία κ.α.) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Γιατί ανοίγονται πολλαπλές διέξοδοι για τους αποφοίτους του Τμήματος

Η εμπειρία 30 ετών έχει δείξει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεδομένης της διεπιστημονικής τους κατάρτισης, έχουν το υπόβαθρο και την ευελιξία να ακολουθήσου εναλλακτικές διαδρομές σταδιοδρομίας. Μεγάλες ομάδες αντικειμένων απασχόλησης του Περιβαλλοντολόγου είναι:
− Στον δημόσιο τομέα, σε Υπουργεία, φορείς του ευρύτερου δημόσιου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες). Ειδικότερα, στελεχώνει υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων,
διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας της φύσης και σχεδιασμού για την βιώσιμη ανάπτυξη. (ΠΕ Περιβάλλοντος)
− Στο ιδιωτικό τομέα είτε σε εταιρίες συμβούλων είτε σε ειδικά τμήματα μεγάλων επιχειρήσεων. Ως:
• σύμβουλος περιβάλλοντος (environmental consultant)
• σύμβουλος ή ελεγκτή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14.000 ή EMAS) (ως auditor ή inspector)
• ειδικός κλιματικής αλλαγής (climate change expert)
• σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR consultant)
• σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability consultant)
• ενώ αναδυόμενο αντικείμενο είναι η σύνταξη εκθέσεων ESG (Environment Society Governance) που θα αποτελεί, στο άμεσο μέλλον, το διαβατήριο υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και προϋπόθεση για την πρόσβασή τους σε δάνεια και στρατηγικές συνεργασίες
− Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής – σύμβουλος περιβάλλοντος. Εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και εκθέσεις Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Μελετητικό Πτυχίο: Κατηγορία 27).
-Ως μελετητής συμμετέχει σε ευρύτερες ομάδες εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναπτυξιακά σχεδία βιώσιμης ανάπτυξης.
− Σε φορείς ή εταιρίες αρμόδιες για την επεξεργασία αποβλήτων, την ανακύκλωση, την παραλαβή και διάθεση τοξικών αποβλήτων και φυσικά την κυκλική οικονομία. Ως:
• υπεύθυνος στοχοθεσίας και παρακολούθησης
• υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και τήρησης διαδικασιών ασφάλειας
• υπεύθυνος καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
− Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, απασχολείται σε δομές περιβαλλοντικής ενημέρωσης, σε οργανισμούς δημόσιους ή μη κυβερνητικούς που υλοποιεί καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Διδάσκει σε κέντρα κατάρτισης και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ).
Γνωρίστε τους αποφοίτους μας…

Γιατί η Λέσβος είναι ο ιδεατός τόπος ως πεδίο μελέτης και η φοιτητική ζωή στη Μυτιλήνη γεμάτη εμπειρίες και δημιουργικότητα σε ένα ασφαλές περιβάλλον

Η Λέσβος είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα νησιά της χώρας μας. Αποτελεί στο σύνολό του ένα ζωντανό εργαστήριο της φύσης με συναρπαστική πολυμορφία στοιχείων, τόσο από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και του ανθρωπογενούς, ιστορικού και πολιτιστικού. Τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά της Λέσβου αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς μιας και ολόκληρη η Λέσβος έχει ανακηρυχτεί ως παγκόσμιο προστατευόμενο γεωπάρκο από την UNESCO. Η ζωή των φοιτητών και φοιτητριών μας στη Μυτιλήνη είναι πιο αληθινή, πιο άνετη, πιο ασφαλής και πιο οικονομική σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Μυτιλήνη ασκεί μια ήπια γοητεία, σαν ένας ζωντανός οργανισμός θέλει κι αυτή το χρόνο και τις ευκαιρίες της για να σου φανερώσει όσα κρύβει. Εδώ θα αποκτήσεις γνώσεις, θα
ζήσεις, θα ερωτευτείς, θα γευτείς, θα αισθανθείς, θα λυπηθείς, θα απογοητευτείς, θα εκνευριστείς, θα ζηλέψεις, θα μετανιώσεις, θα απορήσεις, θα αναζητήσεις, θα χαρείς και σίγουρα θα κλάψεις όταν με το τέλος των σπουδών σου θα αναγκαστείς να την αποχωριστείς.