Γιατί να σπουδάσω στο Tμήμα Περιβάλλοντος


Γιατί είναι το πρωτοπόρο τμήμα στην Ελλάδα στις Περιβαλλοντικές Σπουδές

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ίδρυσε και εδραίωσε τις περιβαλλοντικές σπουδές στην Ελλάδα και παραμένει πρωτοπόρο, με την ολιστική στρατηγική  διεθνοποίησης των σπουδών, την ενθάρρυνση της αριστείας και την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών, δραστηριοτήτων και γνωστικών αντικειμένων που συγκροτούνται σταδιακά και συνεξελίσσονται με την πρόοδο της γνώσης και τις απαιτητικές διεργασίες της ανθρώπινης κοινωνίας, σηματοδοτώντας έτσι την εξέλιξη του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι της χώρας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

 • Είναι το μοναδικό περιβαλλοντικό Τμήμα Περιβάλλοντος της χώρας που πέρασε επιτυχώς διαδικασία πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ
 • Είναι το μοναδικό Τμήμα Περιβάλλοντος που οι φοιτητές έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Στην τελευταία διεθνή έκθεση αξιολόγησης της παγκόσμιας έρευνας στις περιβαλλοντικές επιστήμες (2010), βασισμένη στα αυστηρότατα κριτήρια του Web of Science, οι επιδόσεις της Σχολής Περιβάλλοντος είναι οι υψηλότερες κάθε άλλου επιστημονικού πεδίου και κάθε άλλου Πανεπιστημίου στη χώρα· επιπλέον, είναι καλύτερη κατά 20% του παγκόσμιου μέσου όρου επίδοσης στις επιστήμες του περιβάλλοντος.
 • Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα στο χώρο των περιβαλλοντικών σπουδών που συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε ένα από τα καλύτερα διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ευρώπη (MESPOM), όπου συμμετέχουν τέσσερα (4) μεγάλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και δύο (2) πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής ως κύριοι εταίροι, και 17 συνεργαζόμενοι οργανισμοί και ινστιτούτα από 14 χώρες και 4 ηπείρους.
 • Προσφέρει ένα ξεχωριστό και πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις Πρόγραμμα σπουδών που:
  (i) δίνει έμφαση στη «διεπιστημονικότητα» του γνωστικού αντικειμένου «Περιβάλλον», ως θεμελιώδη μέθοδο προσπέλασης του κεντρικού αντικειμένου/ζητήματος, μέσα από τη σύνθεση γνώσης και μεθόδου στα επιμέρους πεδία της Οικολογίας/Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Περιβαλλοντικής Επιστήμης/Μηχανικής και Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της σχετικής Οικονομικής Θεωρίας και διάστασης,
  (ii) δίνει τη δυνατότητα, στους φοιτητές/τριες του Τμήματος, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ευρύ φάσμα εργασιακών φορέων (τεχνικά γραφεία, επιχειρήσεις, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Μ.Κ.Ο.) μέσω της θερινής πρακτικής άσκησης, και
  (iii) δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης, ως μέρος του προγράμματος σπουδών του, μαθημάτων σε ξένα Πανεπιστήμια (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία κ.α.) στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus+.

Γιατί η Λέσβος είναι ο ιδεατός τόπος ως πεδίο μελέτης και η φοιτητική ζωή στη Μυτιλήνη γεμάτη εμπειρίες και δημιουργικότητα σε ένα ασφαλές περιβάλλον

Η Λέσβος είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα νησιά της χώρας μας.

Αποτελεί στο σύνολό του ένα ζωντανό εργαστήριο της φύσης  με συναρπαστική πολυμορφία στοιχείων, τόσο από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και του ανθρωπογενούς, ιστορικού και πολιτιστικού. Τα μοναδικά αυτά χαρακτηριστικά της Λέσβου αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς μιας και ολόκληρη η Λέσβος έχει ανακηρυχτεί ως παγκόσμιο προστατευόμενο γεωπάρκο από την UNESCO.

Η ζωή των φοιτητών και φοιτητριών μας στη Μυτιλήνη είναι πιο αληθινή, πιο άνετη, πιο ασφαλής και πιο οικονομική σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Μυτιλήνη ασκεί μια ήπια γοητεία, σαν ένας ζωντανός οργανισμός θέλει κι αυτή το χρόνο και τις ευκαιρίες της για να σου φανερώσει όσα κρύβει. Εδώ θα αποκτήσεις γνώσεις, θα ζήσεις, θα ερωτευτείς, θα γευτείς, θα αισθανθείς, θα λυπηθείς, θα απογοητευτείς, θα εκνευριστείς, θα ζηλέψεις, θα μετανιώσεις, θα απορήσεις, θα αναζητήσεις, θα χαρείς και σίγουρα θα κλάψεις όταν με το τέλος των σπουδών σου θα αναγκαστείς να την αποχωριστείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και του Τμήματος Περιβάλλοντος (www.env.aegean.gr)