Π&Φ (Ενημερωτικό Δελτίο Τμήματος)


Πριν περίπου 30 χρόνια, το Τμήμα Περιβάλλοντος υποδεχόταν τους πρώτους του φοιτητές, σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πολλά έχουν αλλάξει στη διάρκεια αυτών των ετών. Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι η πεποίθηση όλων όσων συγκροτούν το Τμήμα ότι η μελέτη του Περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Και αυτή η αρχική ιδέα συνεχίζει να διακατέχει τόσο τη διδασκαλία όσο και την έρευνά μας. Πριν 30 χρόνια το Τμήμα μας ήταν το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα Περιβαλλοντικών Σπουδών στην Ελλάδα. Σήμερα, παραμένει το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα όπου οι επιστήμες του Περιβάλλοντος και της Φύσης θεραπεύονται στο σύνολό τους, χωρίς επιστημονικά «στεγανά».

Όπως συμβαίνει με όλες τις πολυπληθείς οικογένειες, το δυσκολότερο έργο με την πάροδο του χρόνου είναι να κρατήσει κανείς την επαφή. Το «Περιβάλλον & Φύση- Π&Φ», το ενημερωτικό δελτίο του Τμήματος Περιβάλλοντος, φιλοδοξεί να αποτελέσει αυτόν ακριβώς το δίαυλο επαφής, ενημέρωσης και επικοινωνίας για τη συνεχώς διευρυνόμενη οικογένεια του Τμήματός μας.

Συντακτική Επιτροπή:

Επίκουρος Καθηγητής
Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Γραφείο: 312
Τηλέφωνο: 22510-36247
E-mail: ktheo@aegean.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Γραφείο: 206
Τηλέφωνο: 22510 36204
E-mail: kalantzi@aegean.gr

Καθηγητής
Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Γραφείο: 303
Τηλέφωνο: 22510-36294
E-mail: iosif@aegean.gr

Επικοινωνία

Το Π&Φ ευχαρίστως δημοσιεύει πληροφορίες σχετικές με τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος (έρευνες, συνέδρια, νέα βιβλία, βιβλιοκριτικές, κ.ο.κ.)

Μπορείτε να μας κοινοποιείτε το σχετικό υλικό στη διεύθυνση:

Ενημερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη

Email: pf@aegean.gr

Εγγραφή στο Π&Φ


    Όνομα (απαραίτητο)

    Επώνυμο (απαραίτητο)

    Πατρώνυμο (απαραίτητο)

    Email (απαραίτητο)

    captcha