Γεωργία Γατίδου


Γεωργία Γατίδου

Γραφείο: 210, Κτήριο Ξενία A

Τηλέφωνο: 22510 36237

Email: ggatid (@) env.aegean.gr

  • Μεταδιδακτορική Έρευνα – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005-2006
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1999-2005
  • Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1993-1998
  • Μελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον και κατά την βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Θαλάσσια ρύπανση
  • Οικοτοξικολογία
  • Χρήση βιοδεικτών ως εργαλείο για την εκτίμηση της ρύπανσης
  • Αέρια και υγρή χρωματογραφία
  • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον
  • Βιοδείκτες