Τμήμα


Το Τμήμα μας ιδρύθηκε το 1984, με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου, υπό τον τίτλο Τμήμα Επιστημών Φυσικού Περιβάλλοντος και ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δέχθηκε για πρώτη φορά μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1986 και προπτυχιακούς το 1987. Το 1989 μετονομάστηκε σε Τμήμα Περιβάλλοντος και τον Ιανουάριο του 2004 εντάχθηκε, μαζί με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, στην πρώτη ιδρυθείσα Σχολή Περιβάλλοντος της χώρας.

Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οικολογία, την οικονομία, την εκπαίδευση, την πολιτική, την περιβαλλοντική μηχανική και την ενέργεια.

Επίσης, από το 2008, το Τμήμα διοργανώνει ετήσιο Συνέδριο στην Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση.το οποίο από το 2018 μετεξελίχθηκε σε διεθνές συνέδριο.

giati-na-spoudasw-new
aksiologisi-2
p&f-new