Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (περίοδος: Ιανουάριος – Ιούνιος 2020). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


 • Botetzagias I., Kevrekidou M., Malesios Chr. & Jones N. (2020) Exercising social control in PAYT (Pay-As-You-Throw) violations: the role of subjective evaluations and social capital. Waste Management, 105:347-354.
 • Nika M.C., Ntaiou K., Elytis K., Thomaidi V.S., Gatidou G., Kalantzi O.I., Thomaidis N.S. & Stasinakis A.S. (2020) Wide-scope target analysis of emerging contaminants in landfill leachates and risk assessment using RQ methodology. Journal of Hazardous Materials 394, 122493.
 • Thomaidi V.S., Tsahouridou A., Matsoukas C., Stasinakis A.S., Petreas, M. & Kalantzi, O.I. (2020) Risk assessment of PFASs in drinking water using a probabilistic risk quotient methodology. Science of the Total Environment, 712, 136485.
 • Moreira X., Abdala‐Roberts L., Galmán A., Bartlow A.W., Berny‐Mier y Teran J.C., Carrari E., Covelo F., de la Fuente M., Ferrenberg S., Fyllas N.M., Hoshika Y., Lee S.R., Marquis R.J., Namura M., Nell C.S., Pesendorfer M.B., Steele M.A., Vázquez‐González C., Zhang S. & Rasmann S (2020). Ontogenetic consistency in oak defence syndromes. Journal of Ecology, https://doi.org/10.1111/1365-2745.13376
 • Oliveras I., Bentley L., Fyllas N.M., Gvozdevaite A., Shenkin A.F., Prepah T. et al. (2020). The influence of taxonomy and environment on leaf trait variation along tropical abiotic gradients. Frontiers in Forest and Global Change, 3. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00018
 • Michelaki C.Z., Fyllas N.M., Galanidis A., Aloupi M., Evangelou E., Arianoutsou M. & Dimitrakopoulos P.G. (2020). Adaptive flammability syndromes in thermo-Mediterranean vegetation, captured by alternative resource-use strategies. The Science of the Total Environment 718, 137437, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137437
 • Fyllas, N.M., C. Z. Michelaki, A. Galanidis, E. Evangelou, J. Zaragoza-Castells, P.G. Dimitrakopoulos, C. Tsantilas, M. Arianoutsou, & J. Lloyd. 2020. Functional trait variation among and within species and plant functional types in mountainous Mediterranean forests. Frontiers in Plant Science 11, 212, doi: 10.3389/fpls.2020.00212
 • Kattge J, Bönisch G, Diaz S, et al. (including Dimitrakopoulos P.G., Fyllas N.M., Michelaki C.Z.). 2020. TRY plant trait database – enhanced coverage and open access. Global Change Biology 26, 119– 188.
 • Αριανούτσου Μ., Δημητρακόπουλος Π., Παρμακέλης Α., Σφενδουράκης Σ., Τριάντης Κ. (γενική επιμέλεια έκδοσης). 2019. Οικολογία, η οικονομία της φύσης (R. Relyea, R. Ricklefs, Ecology, the economy of nature, 8η έκδοση). Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd/Π.Χ. Πασχαλίδης, 888 σελ.  (ISBN: 978-9925-575-19-0).
 • Καλαντζή Ο.Ι. (επιμέλεια έκδοσης) 2020. Εισαγωγή στην Οικοτοξικολογία (C.H. Walker, R.M. Sibly, S.P. Hopkin, D.B. Peakall, 4η έκδοση). Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 528 σελ. (ISBN: 978-960-645-017-4)
 • Halkos G., Skouloudis A., Malesios C. & Jones N. (2020) A Hierarchical Multilevel Approach in Assessing Factors Explaining Country-Level Climate Change Vulnerability. Sustainability, 12(11), 4438
 • Halkos, G. & Skouloudis, A. (2020) Environmental technology development and diffusion: panel data evidence from 56 countries. Environmental Economics and Policy Studies, 1-14.
 • Hatzianastassiou N., E. Ioannidis, M. Gavrouzou, M. B. Korras-Carraca, C. D. Papadimas, C. Matsoukas, N. Benas, A. Fotiadi, M. Wild & I. Vardavas (2020) Global Dimming and Brightening Features during the First Decade of the 21st Century. Atmosphere, 11, 308; doi:10.3390/atmos11030308