Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (περίοδος: Ιανουάριος-Ιούνιος 2019). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


 • Alatzas S., Moustakas K., Malamis D.& Vakalis S. (2019) Biomass potential from agricultural waste for energetic utilization in Greece: a review. Energies, 12, 1095.
 • Arvaniti O.S., Samaras Y., Gatidou G., Thomaidis N.S. & Stasinakis A.S. (2019) Review on fresh and dried figs: chemical analysis and occurrence of phytochemical compounds, antioxidant capacity and health effects. Food Research International, 119, 244-267.
 • Balaskonis A., Vakalis S. & Sotiropoulos A. (2019) Comparison of 3 household food waste dryers in the context of food waste prevention and bioeconomy, SN Appl. Sci., 1: 648. https://doi.org/10.1007/s42452-019-0667-1
 • Chatzitheodorou K., Skouloudis, A. Evangelinos, K. & Nikolaou, I. (2019) Exploring socially responsible investment perspectives: A literature mapping and an investor classification. Sustainable Production and Consumption, 19, 117-129.
 • Demetropoulou, L., Lilli, M.A., Petousi, I., Nikolaou, T., Fountoulakis M., Kritsotakis, M., Panakoulia, S., Giannakis, G., Manios, T. & Nikolaidis, N.P. (2019) Innovative methodology for the prioritization of the Program of Measures for integrated water resources management of the Region of Crete, Greece. Science of the Total Environment, 672, 61-70.
 • Fauset S., Gloor M., Fyllas NM, Phillips O.L., Asner G.P., Baker T. et al. (2019) Individual-based modelling of Amazon forests suggests that climate controls productivity while traits control demography. Frontiers in Earth Science, 7.  https://doi.org/10.3389/feart.2019.00083
 • Gatidou G., Anastopoulou P., Aloupi M. & Stasinakis A.S. (2019) Growth inhibition and fate of benzotriazoles in Chlorella sorokiniana cultures. Science of the Total Environment, 663, 580-586.
 • Gatidou G., Arvaniti O.S. & Stasinakis A.S. (2019) Review on the occurrence and fate of microplastics in Sewage Treatment Plants. Journal of Hazardous Materials, 367, 504-512.
 • Halkos, G., & Skouloudis, A. (2019) Investigating resilience barriers of small and medium-sized enterprises to flash floods: a quantile regression of determining factors. Climate and Development, doi.org/10.1080/17565529.2019.1596782.
 • http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijewm
 • Kantsa A., Raguso R.A., Lekkas T., Kalantzi O.I. & Petanidou T. (2019) Floral volatiles and visitors: a meta-network of associations in a natural community. Journal of Ecology. Published online April 2019: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13197
 • Katsouli A. & Stasinakis A.S. (2019) Production of municipal solid waste and sewage in European refugees’ camps: the case of Lesvos, Greece. Waste Management, 86, 49-53.
 • Korras-Carraca M.B., Pappas V., Hatzianastassiou N., Vardavas I. & Matsoukas C. (2019) Global vertically resolved aerosol direct radiation effect from three years of CALIOP data using the FORTH radiation transfer model. Atmos. Res., 224C, 138–156, doi: 10.1016/j.atmosres.2019.03.024
 • Koutsikos N., Vardakas L., Zogaris S., Perdikaris C., Kalantzi, O.I. & Economou, A.N. (2019) Does rainbow trout justify its high rank among alien invasive species? Insights from a nationwide survey in Greece. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 29 (3), 409-423
 • Leal Filho W., Skouloudis A., Brandli L.L., Salvia A.L., Avila L. V., & Rayman-Bacchus L. (2019) Sustainability and Procurement Practices in Higher Education Institutions: Barriers and Drivers. Journal of Cleaner Production, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.05.202
 • Loizidou Μ., Vakalis Σ., Moustakas Κ. & Malamis Δ. (2019) Chapter 5 – Movement Towards Circular Economy and E.U. Waste Management Regulation, In: «Proceedings of 2018 EEC/WTERT Conference», edited by: Marco J. Castaldi, Francesco Patuzzi, Simona Ciuta, Swanand Tupsakhare, Demetra Tsiamis, ASME, New York. DOI: 10.1115/1.861950.  ISBN: 9780791861950
 • Michelaki C., Fyllas N.M., Galanidis A., Aloupi M., Evangelou E., Arianoutsou M., Dimitrakopoulos P.G. (2019) An integrated phenotypic trait-network in thermo-Mediterranean vegetation describing alternative, coexisting resource-use strategies. Science of the Total Environment, 672, 583-592
 • Moreira X., Castagneyrol B., de la Mata R., Fyllas N.M., Galman A., Garcia-Verdugo C., Larrinaga A. & Abdala-Roberts L. (2019) Effects of insularity on insect leaf herbivory and chemical defences in a Mediterranean oak species. Journal of Biogeography, 46(6), 1226-1233.
 • Nezis G., Biskos, G. Eleftheriadis K. & Kalantzi O.I. (2019). Particulate matter and health effects in offices – A review. Building and Environment, 156, 62-73
 • Panaretou V., Vakalis S., Ntolka A., Sotiropoulos A., Moustakas K., Malamis D. & Loizidou M. (2019) Assessing the alteration of physicochemical characteristics in composted organic waste in a prototype decentralised composting facility. Environ Sci Pollut Res, 26(20), 20232-20247
 • Sotiropoulos A., Yard M., Xydis G. & Vakalis S. (2019) Domestic biowaste drying method for the sustainable pretreatment of biowaste for their future use for producing biobased chemicals and bioenergy. International Journal of Environment and Waste Management. ISSN 1478-9876.
 • Tsoli S., Ploubidis G.B. & Kalantzi, O.I. (2019). Particulate air pollution and birth weight: a systematic literature review. Atmospheric Pollution Research, 10 (4), 1084-1122
 • Tzallas V., Hatzianastassiou N., Benas N., Meirink J.F., Matsoukas C., Stackhouse P. Jr. & Vardavas I. (2019) Evaluation of CLARA-A2 and ISCCP-H Cloud Cover Climate Data Records over Europe with ECA&D Ground-Based Measurements, Remote Sens., 11, 212, doi:10.3390/rs11020212
 • Vakalis S. & Moustakas K. (2019) Applications of the 3T Method and the R1 Formula as Efficiency Assessment Tools for Comparing Waste-to-Energy and Landfilling. Energies, 12, 1066.
 • Vakalis S. & Moustakas K. (2019). Modelling of Advanced Gasification Systems (MAGSY): Simulation and Validation for the Case of the Rising Co-current Reactor. Applied Energy, 242, 526 – 533.
 • Vakalis S. (2019) Chapter 6 – Applications of the 3T Method as an Efficiency Assessment Tool for Waste-to-Energy Facilities and Numerical Comparisons with the R1 Formula, In: «Proceedings of 2018 EEC/WTERT Conference», edited by: Marco J. Castaldi, Francesco Patuzzi, Simona Ciuta, Swanand Tupsakhare, Demetra Tsiamis, ASME, New York. DOI: 10.1115/1.861950.  ISBN: 9780791861950
 • Vakalis S., Moustakas K. & Loizidou M. (2019) Energy Efficiency of Waste-to-Energy Plants with a Focus on the Comparison and the Constraints of the 3T Method and the R1 Formula. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 108, 323 – 329.
 • Vakalis S., Moustakas K., Benedetti V., Cordioli E., Patuzzi F., Loizidou M. & Baratieri M. (2019) Centralized collection scheme and torrefaction of spent coffee grounds – an introduction to the concept of the “COFFEE BIN”. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-019-04919-3
 • Vakalis S., Moustakas K., Heimann R. & Loizidou M. (2019). The Renewable Battery Concept via conversion of agricultural waste into biocoal using frictional pyrolysis. Journal of Cleaner Production, 229, 1183-1188.
 • Πηλίνης Χρ. & Στασινάκης Αθ. (2018) (μτφ.) “Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη” ISBN: 9789604618521.