Συνέδρια


LATEST: ‘We get off the PCs and we go to the Square’: Greek Blogosphere’s Protest Framing of the Summer 2007 Wildfires

Πρόσφατες παρουσιάσεις

Botetzagias I. (2016), ‘We get off the PCs and we go to the Square’: Greek Blogosphere’s Protest Framing of the Summer 2007 Wildfires, ECPR (European Consortium of Political Research) General Conference, Charles University in Prague, 7-10 September

Botetzagias I. (2016), Destined to be in the margins? The Ecogreens of Greece, Conference ‘Political Ecology, Environmentalism and Greens in Central and Eastern Europe’, CEVIPOL, Universite Libre de Bruxelles, 2-3 June

Μποτετζάγιας I. (2015), Ο αφηγηματικός κύκλος της κλιματικής αλλαγής στις Ελληνικές εφημερίδες, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 12-13 Mαΐου