Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus+


Αθανάσιος Στασινάκης

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Βιογραφικό Καθηγητή

Καλαντζή Όλγα-Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Βιογραφικό Καθηγητή

Μποτετζάγιας Α. Ιωσήφ

(αναπληρωματικό μέλος)

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Βιογραφικό Καθηγητή