Υποψήφιοι Διδάκτορες


Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος φοιτούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος οι κάτωθι  διδακτορικοί φοιτητές:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Βρέντζου Καλλιόπη Δ. Λεκκας Μέθοδοι και Τεχνολογίες Χωρικής Ανάλυσης Περιβαλλοντικών Δεδομένων
Γιαννακόπουλος Σπυρίδων Α. Σκουλούδης Αξιολόγηση εφαρμογής των πρακτικών κυκλικής οικονομίας σε κλάδους του πρωτογενή τομέα παραγωγής της Λέσβου
Δασκαλούδης Ιωάννης Δ. Λεκκας Διερεύνηση πρακτικών βελτιστοποίησης των διεργασιών κομποστοποιησης για την επεξεργασία και αξιοποίηση ελαιουργικών αποβλήτων και άλλων αγροτικών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων
Ζανέτος Στυλιανός T. Ακριώτης Χωρική κατανομή και οικολογία μικρών θηλαστικών στη νήσο Λέσβο
Ζευγώλης Ιωάννης Α. Τρούμπης Oικολογική Αποκατάσταση και Κλιματική Αλλαγή
Κακαλής Ελευθέριος T. Ακριώτης Η επίδραση του ενδιαιτήματος στην πληθυσμιακή ρύξμιση ενός σπάνιου είδους: η περίπτωση του Τουρκοτσοπανάκου στη Λέσβου
Κανέλλη Αργυρώ-Άννα Ο.-Ι. Καλαντζή

Green and blue spaces – implications for mental health and well being

Καντεμνίδης Δημήτριος Ι. Μποτετζάγιας Environmental Security and the European Union
Κόρας-Καράσα Μάριος-Μπρούνο Χ. Ματσούκας Προσδιορισμός της Επίδρασης Αιωρούμενων Σωματιδίων στο Κλιματικό Ισοζύγιο Ακτινοβολίας από In Situ και Δορυφορικές Μετρήσεις
Κοτζαπέτρος Αλέξανδρος Α. Στασινάκης Αυτόματος Έλεγχος Μονάδας Ενεργού Ιλύος Χρησιμοποιώντας Προηγμένα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Κουτσού Όλγα Α. Στασινάκης Εκτίμηση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) κατά την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων
Κύρκας Δημήτριος Π. Δημητρακόπουλος Ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας με χρήση φυτικών ειδών υπερσυσσωρευτών νικελίου σε σερπεντινικά εδάφη
Κωστόπουλος Γεώργιος Ι. Μποτετζάγιας Δασική Προστασία & Διαχείριση, από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1828) στην ίδρυση του πρώτου Εθνικού Δρυμού (1938)
Μαμμας Κωνσταντίνος Δ. Λεκκας Ανάλυση και Ανάπτυξη Μεθόδων Μεταφοράς Γνώσης για τη Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Χρονοσειρών
Μαργαρίτης Γεώργιος Ι. Ματσίνος Εκτίμηση Αβεβαιότητας Χωρικών Οικολογικών Δεδομένων
Μαρίνη Καλλιόπη Κ. Σκαναβή Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Αυτογνωσία
Μητροπούλου Αγγελική Ι. Σπιλάνης Ο Ρόλος του branding στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών
Μουρσελλάς Ανδρέας Κ. Ευαγγελινός Μέτρηση της Αειφορίας σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).Η Ελληνική Περίπτωση
Μπαντούνας Κωνσταντίνος Δ. Χαραλαμπόπουλος Ανάπτυξη υπολογιστικής πλατφόρμας βιο-κλιματικού σχεδιασμού αστικών περιοχών με έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας
Νέζης Ιωάννης Ο.-Ι. Καλαντζή Προσδιορισμός της Ποιότητας του Εσωτερικού Αέρα σε Μικροπεριβάλλοντα και οι Επιπτώσεις αυτής στην Ανθρώπινη Υγεία
Παπαστεφανάκης Νικόλαος Μ. Φουντουλάκης Παραγωγή βιοαερίου από οργανικά υπολείμματα συνδυάζοντας την ηλιακή ξήρανση με την αναερόβια συγχώνευση
Πλάκα Βαλεντίνα Κ. Σκαναβή Σχεδιασμός Μοντέλων για Προσανατολισμό των Μαθητών σε Νέες Δεξιότητες ώστε να Λειτουργήσουν ως Μελλοντικοί Ενεργοί Πολίτες στη Λήψη Περιβαλλοντικών Αποφάσεων
Πολατίδου Μαρία Π. Γαγάνης Δυναμική των θρεπτικών αλάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα λεκάνης απορροής της ανατολικής Μεσογείου
Ρουβέλας Ελευθέριος-Δημήτριος Ι. Ματσίνος Η Επίδραση της Κλίμακας στην Δυναμική Χωρικά Προσδιορισμένων Μεταπληθυσμών: Προβλέψεις Στοχαστικού Μοντέλου
Σαζείδης Χριστόδουλος Ν. Φύλλας Ποσοτικοποίηση των ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες και θαμνώνες
Σαμοθρακή Αννα Κ. Ευαγγελινός Η Ενσωμάτωση των Μεταναστευτικών Ροών στην Αγορά Εργασίας διαμέσου του Πλαισίου της Αειφοράς των Επιχειρήσεων/ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Σελεβέντη Μαρία Κ. Σκαναβή Μελέτη επιπτώσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και ευαισθητοποίηση μέσω εθνικής περιβαλλοντικής καμπάνιας
Σταθόπουλος Βασίλειος Χ. Ματσούκας Εντοπισμός και Χαρακτηρισμός Πηγών Αιωρούμενων Σωματιδίων και της Επίδρασής τους, με Χρήση Υπολογιστικών Εργαλείων
Σύρου Δήμητρα Ι. Μποτετζάγιας Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση μέσω Θεσμών Συνεργατικής Διαχείρισης : Μελέτη και Ανάλυση των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στους Ελληνικούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Τάχος Βασίλειος Π. Δημητρακόπουλος Οικολογική ποιότητα/ακεραιότητα των ποταμών στην Ελλάδα: Ανάπτυξη και επικύρωση πολυπαραμετρικών δεικτών οικολογικής εκτίμησης με τη χρήση ιχθυοκοινοτήτων
Τσαλιγόπουλος Αγγελος Ι. Ματσίνος Εκτιμώντας την Υψηλή Ακουστική και Οικολογική Αξία των Αστικών Ήσυχων Περιοχών