Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια


Υφιστάμενες συμβάσεις Εrasmus+ (Studies)* του Τμήματος Περιβάλλοντος με ξένα Ιδρύματα

 

Χώρα

Ίδρυμα

Αντικείμενο

Διάρκεια (έως)

1 Belgium Universiteit Antwerpen Environmental Science 2020
2 Cyprus Cyprus University of Technology Environmental Science 2021
3 Czech Republic University of South Bohemia in Ceske Budejovice Environmental Science 2020
4 Czech Republic Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem Environmental Science 2020
5 Germany Universitat Trier Environmental Science 2020
6 Hungary Kosep-europal Egyetem (Central European University) Environmental Science 2021
7 Italy Universita Degli Studi di Salerno Environmental Science 2020
8 Poland West Pomeranian University Of Technology Environmental Science 2020
9 Romania Technical University of Bucharest Environmental Protection Technology 2021
10 Slovakia University of Central Europe in Skalica Environmental Science 2020
11 Slovenia EMUNI University Environmental Science 2020
12 Spain Universidad Rey Juan Carlos Environmental Science 2021
13 Spain Universidad de Murcia Environmental Science 2020
14 The Netherlands Wageningen University Environmental Science 2021
15 United Kingdom University of Ulster Environmental Science 2020
16 Turkey Nevsehir Haci Bectas Veli University Environmental Science 2020
17 Italy Università degli Studi della Tuscia Environmental/Life Siences 2021
18 Portugal Ιnstituto Politecnico de Castelo Branco Environment/Earth Sciences 2021
19 Portugal Universidade de Aveiro Environmental Sciences 2021
20 Germany  Civil Engineering 2021
21 Cyprus Environment 2021
22 Italy Environmental Science 2028

*επικαιροποιημένες συμβάσεις Erasmus+. Για το Placement δεν γίνονται συμβάσεις με ξένα Ιδρύματα