Ακαδημαϊκό Προσωπικό


Μιχαήλ Αγγελίδης – Καθηγητής

Τριαντάφυλλος Ακριώτης – Επίκουρος Καθηγητής
(Διευθυντής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος)

Πέτρος Γαγάνης – Καθηγητής

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Επίκουρος Καθηγητής

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
(Υπεύθυνη Erasmus+ Τμήματος)

Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιάννης Ματσίνος – Καθηγητής

Χρήστος Ματσούκας – Αναπληρωτής Καθηγητής
(Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος)

Ιωσήφ Μποτετζάγιας – Καθηγητής
(Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος)

Αντώνης Σκουλούδης –
Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Σπιλάνης – Καθηγητής

Αθανάσιος Στασινάκης – Αναπληρωτής Καθηγητής
(Πρόεδρος Τμήματος)

Ανδρέας Τρούμπης – Καθηγητής

Μιχαήλ Φουντουλάκης – Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Φύλλας – Επίκουρος Καθηγητής

Στέργιος Βακάλης – Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία Αλούπη – Ε.Δι.Π.

Νίκη Γεωργή – Ε.Δι.Π.

Ντιρκ Σέλικε – Ε.Τ.Ε.Π.

ballis

Μάριος Μπαλής – Ε.Τ.Ε.Π.