Μέλη ΔΕΠ


Μιχαήλ Αγγελίδης – Καθηγητής

Τριαντάφυλλος Ακριώτης
Επίκουρος Καθηγητής

Πέτρος Γαγάνης – Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Καθηγητής
(Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος)

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Επίκουρος Καθηγητής

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή – Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιάννης Ματσίνος – Καθηγητής

Χρήστος Ματσούκας – Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωσήφ Μποτετζάγιας – Καθηγητής

Χριστόδουλος Πηλίνης – Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης)

Αντώνης Σκουλούδης –
Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Σπιλάνης – Καθηγητής

Αθανάσιος Στασινάκης –
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδρέας Τρούμπης – Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Μιχαήλ Φουντουλάκης – Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Φύλλας – Επίκουρος Καθηγητής

Στέργιος Βακάλης – Επίκουρος Καθηγητής